O naszej szkole języka Angielskiego

Szkoła języka angielskiego Brit Point w Mrągowie jest obecna na rynku od 2008 roku i od samego początku naszym celem jest oferowanie wysokiej jakości kursów językowych.

Starania nasze doceniają liczni Słuchacze, którzy uczą się z nami przez wiele semestrów. Lojalność i wyraźne postępy w przyswajaniu języka są dla nas, lektorów, najcenniejszą nagrodą w codziennej pracy i potwierdzeniem, że dobrze dobrany program nauczania zapewnia komfort oraz efekty.

Fundamentem szkoły jest dobrze dobrana i wykwalifikowana kadra lektorska, przyjazna Słuchaczom atmosfera zajęć, a także rzetelność i precyzja w dopasowaniu programu nauczania.

Naszych Słuchaczy łączy silna motywacja i świadomość, że w dzisiejszych czasach znajomość języka nie jest już dodatkową umiejętnością, ale stanowi podstawę funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego taką dbałość przykładamy do swobodnego posługiwania się językiem angielskim zarówno w mowie jak i piśmie.

Dziś nie wystarczy już tylko rozumieć, dziś należy biegle posługiwać się w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Wizytówką Brit Point są zadowoleni słuchacze.

Uczymy skutecznie ponieważ

  • dbamy o to by Słuchacze uczyli się w grupach o zbliżonym poziomie zaawansowania, to pozwala im na poczynienie zakładanych postępów
  • uczymy w małych grupach – słuchacze szybko robią postęp, mają też więcej możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach
  • każda lekcja jest przemyślana i zaplanowana, zawiera stałe elementy takie jak: powtórka materiału, angażująca Słuchaczy prezentacja nowego materiału oraz ćwiczenie nowych struktur/słownictwa w mówieniu
  • kładziemy nacisk na mówienie, Słuchacze biorą udział m.in. w dyskusjach i prezentacjach
  • Lektor uważnie nadzoruje i wspiera pracę słuchaczy w parach/grupach i stosuje zróżnicowane metody poprawiania błędów
  • Lektor systematycznie wzbogaca podręcznik ciekawymi, dostosowanymi do poziomu materiałami dodatkowymi,
  • Lektor motywuje słuchaczy i systematycznie sprawdza ich postępy (regularne powtórki, prace domowe, testy okresowe i końcowe)