Kursy języka angielskiego dla dzieci 7-12 lat

Rodzicu,
rozpoczęcie nauki języka angielskiego Twojej pociechy we wczesnym wieku daje szansę na lepsze opanowanie języka, a także  umożliwia  przyswojenie języka obcego w sposób szybki i naturalny.

Dzięki zajęciom prowadzonym na dostosowanych do wieku podręcznikach oraz dodatkowych materiałach jak gry, piosenki i zabawy językowe, dziecko jest w stanie przyswoić z dużą łatwością angielską gramatykę, słownictwo,  wymowę oraz przełamać  bariery w mówieniu.

Dzięki własnym doświadczeniom i otwartości na potrzeby naszych uczniów oferujemy to, co najlepsze i najważniejsze w nauczaniu języka.

Nie negujemy starych, dobrze sprawdzonych form pracy czy innowacyjnych pomysłów, gdyż wierzymy, że w różnorodności i otwartości tkwi źródło sukcesu.

  • Dzieci kwalifikowane są do grup według wieku oraz poziomu zaawansowania na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem
  • Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 min
  • Grupy językowe liczą 8-12 osób
  • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polskich

 

* Cennik obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024

Grupa standardowa

od 230 miesiąc
  • Uczniowie z rodzeństwem i kontynuujący naukę podręczniki otrzymują gratis